RELAX-UNDERWEAR
RELAX UNDERWEAR TUYỂN DỤNG

RELAX UNDERWEAR TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SƠN VIỆT cần tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh và trưởng phòng kinh doanh (truyền thống và hiện đại)
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH (NAM)

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH (NAM)

Trình độ: 12/12, năng động. Khu vực làm việc : Tp.Hồ Chí Minh. Thời gian làm việc: Từ T2 đ