RELAX-UNDERWEAR

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SƠN VIỆT

Cần tuyển dụng các vị trí:

  • Nhân viên kinh doanh truyền thống
  • Trưởng phòng kinh doanh truyền thống
  • Nhân viên kinh doanh siêu thi
  • Trường phòng kinh doanh siêu thị

NHÂN VIÊN KINH DOANH SIÊU THỊ:

  • Lương cơ bản: 4.500.000đ
  • Phụ Cấp: 2.000.000đ
  • Tổng Lương: 6.500.000đ + Hoa hồng CAO

TRƯỞNG PHÒNG KD SIÊU THỊ

  • Lương cơ bản: 7.500.000đ
  • Phụ Cấp: 1.300.000đ
  • Tổng lương: 8.800.000đ + hoa hồng CAO